Поли Фистолера
Основател / Преподавател

Поли Фистолера е основател на BISEI и единственият лицензиран специалист в България за анализ и оценка на Емоционална интелигентност (EQi-2.0). Чрез изготвяне на индивидуални програми за развитие и разширяване на емоционална стабилност, тя помага на хората да разберат своите фини емоционални динамики и емоционална зрялост. Поли има международен опит в организирането на работни срещи, обучения и семинари за мултинационални компании в Италия, Сингапур, Швейцария и България. Ето и някои от дружествата, с които е сътрудничила като бизнес партньор: Credit Swiss, UBS, KPMG, Delloite, Aquamarine Capital, Pleinert&Partner, Sandvik.

 

Антония Керчева

Треньор по емоционална интелигентност

Антония е сертифициран треньор по емоционална интелигентност и мотивационен треньор. Притежава 13 годишен опит в управлението на национални и международни събития с обществена, научна и икономическа значимост. Професионалният й опит и образованието й в сферата на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността затвърждават значимостта на въздействието и ефективната комуникация.

Бианка Йовова

Треньор по емоционална интелигентност

Бианка е психолог, психотерапевт и треньор по емоционална интелигентност. Има интереси в областта на проактивното справяне със стреса и допълнително професионално обучение по класически и лечебен масаж. Избира индивидуален подход към всеки човек, както в краткосрочните консултативни срещи, така и в дългосрочната си психотерапевтична работа.

Д-р Рина Павлова

Треньор по емоционална интелигентност

Д-р Рина Павлова е ветеринарен лекар от 17 години. С натрупването на житейски и професионален опит разбира, че академичните знания са недостатъчни за работата ѝ. Търсейки начини да индивидуализира терапията на своите пациенти, д-р Павлова завършва курс по клинична хомеопатия към Медицински университет - София.

Калина Стефанова

Треньор по емоционална интелигентност

Калина Стефанова работи като треньор и консултант по ЕИ в областта на вербалната и невербална комуникация, с развиване на говорните и гласови умения, слушане, публично и медийно поведение. Срещите са индивидуални, групови и с широка аудитория, от най-малки до най-големи.

Вероника Йорданова

Треньор по емоционална интелигентност

Вероника в настоящият момент живее и разработва частната си практика като треньор по емоционална интелигентност в Лондон.

Ето какво казва Вероника за себе си:

“Винаги съм се чувствала най-близо до същността си, когато помагам на хората или правя нещо свързано с музика (най-често пея или танцувам).

Анастасия Димитрова

Треньор по емоционална интелигентност

Анастасия е педагог и психолог, треньор по мнемонични техники, скоростно четене, техники за работа с тялото, подобряващи мозъчните функции. През 2017 г. се сертифицира за треньор по Емоционална интелигентност към BISEI, с водещ треньор Поли Фистолера.

 

Ето какво разказва Анастасия за себе си:

Антоанета Паликарска

Треньор по емоционална интелигентност

Антоанета е здравен психолог и треньор по емоционална интелигентност. Повече от 15 години работи в областта на рекламата и публичните комуникации и след преобръщащо светогледа лично преживяване, насочва своя професионален път към психологията и подкрепата към лично благоденствие. Интересите й са в областта на ефективно справяне със стрес, психосоматика, превенция и преодоляване на здравни състояния, преяждащо поведение (хиперфагия) и мотивация.

Antoaneta Palikarska.jpg

Поли Чорбаджийска

Треньор по емоционална интелигентност

Поли е сертифициран персонален коуч, магистър-педагог и експерт бизнес развитие и продажби,  треньор по Емоционална интелигентност. Има международен опит като мениджър бизнес развитие и продажби в Европа, Далечния и Близкия изток.

Невена Басарова-Дичева

Треньор по емоционална интелигентност

Невена  по образование е юрист, магистър по Международни икономически отношения. Основател е на първата детска академия за добри обноски, където децата, тийнейджърите и техните родители се обучават на добри маниери и правила на общуване.

Нина Косева-Ицовска

Треньор по емоционална интелигентност

Нина е интегрален коуч, меридианен терапевт, треньор по емоционална интелигентност. Завършила е едногодишен курс за работа с кратки психологически подходи. Преподавала е детска йога и йога за възрастни. Университетските й специалности са Философия и Журналистика.

Юлиан Ицовски

Треньор по емоционална интелигентност

Юлиан е водещ на семинари за личностно развитие, тиймбилдинги, дългогодишен йога преподавател. Има компетенции в сферата на кратките психологически подходи, ТЕС, коучинг, медитация. Работи както с групи, така и с индивидуални клиенти.

Анна Швед

Треньор по емоционална интелигентност

Анна е педагог, социотерапевт, театрален инструктор и създател на авторски профилактичен театър; терапевт на зависимостите и по Solution Focused Brief Therapy; директор на Младежки културен център във Варшава; автор и реализатор на профилактични програми; коуч по възпитателни умения; автор на публикации в областта на възпитанието и профилактиката, води групови занятия и индивидуални консултации за родители. Член учредител на варшавското отделение на Полското дружество по противодействие срещу наркоманиите, а от 2001 г. тя е сътрудник на Фондация Стефан Батори, лектор и треньор на много международни семинари.

Василиа Христева

Треньор по емоционална интелигентност

Василиа е психолог, консултант човешки ресурси, медиатор, оценител на интелектуална собственост и треньор по емоционална интелигентност. Повече от 20 години работи в сферата на човешките ресурси и дейностите повишаващи ефективността на хората в организациите.

Елена Петрова

Треньор по емоционална интелигентност

Елена е сертифициран ЧР специалист и експерт Обучение и развитие  в голяма международна компания. Там се занимава с подбор и провеждане на асесмънт център, вътрешни обучения, тиймбилдинги и отговаря за изграждането и управляването на работодателската марка.

IMG_9929.JPG

Мария Велева

Треньор по емоционална интелигентност

Мария е съвременен танцов изпълнител с опит от проекти в САЩ и Италия. Интересът й към движението, идващо отвътре навън я довежда до емоционалната интелигентност, защото импулсът за всяко движение е емоция. Мария води уъркшопи за личностно развитие чрез движение и танц като използва съвременни танцови и импровизационни техники.  

мария.png

Силвия Трифонова

Треньор по емоционална интелигентност

Силвия Трифонова е магистър по икономика, сертифициран треньор по ЕИ, професионален сертифициран коуч към Ериксън Колидж /Канада/- ЕСРС; акредитиран коуч към ICF Global за личностно и организационно развитие – PCC; сертифициран коуч на високо ефективни екипи – НРТС и арт инструктор. Практикува лайф и бизнес коучинг, като работи с индивидуални клиенти и екипи за тяхното емоционално развитие, израстване и усъвършенстване като личности, професионалисти и лидери.

Screenshot_2019-09-24 Силвия Трифонова –

Гергана Винарова

Треньор по емоционална интелигентност

Гергана Винарова е треньор по емоционална интелигентност, личностно развитие и благосъстояние. Гергана също е и сертифициран коуч – NLP Master Practic.

Гергана има повече от 13 години международен опит като Финансов Директор в среда с различни култури. Нейният корпоративен опит определя важността на емоционалната интелигентност като ключов фактор в комуникацията.

Screenshot_2019-09-24 Гергана Винарова –

Марияна Иванова

Треньор по емоционална интелигентност

Марияна Иванова е психолог и треньор по емоционална интелигентност. В момента се обучава в Майсторско ниво по Позитивна психотерапия. В самостоятелната си практика работи индивидуално с деца, семейства и партньорски отношения, като провежда и групи за деца по емоционална интелигентност.

Screenshot_2019-09-24 Марияна Иванова –
  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • 6ea5b4a88f0b4f91945b40499aa0af00
  • RSS

Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност