Онлайн сертифицирано обучение по Емоционална Интелигентност -

модули май - юни 2020

За кого е предназначено обучението?
За психолози, психотерапевти, лекари, коучове, консултанти, ръководители, мениджъри, HR специалисти и всички ориентирани към личностно развитие – не само на рационалните, а и на емоционалните си умения.

Резултати и ползи
По време на обучението, участниците придобиват знания и практически умения за ключовите умения на ЕИ и по-конкретно:

 • Какво е емоция и какви са универсалните емоции?

 • Каква е ролята на нашия мозък във формирането и овладяването на емоциите?

 • Как изглеждат емоциите на работното място през призмата на невербалната комуникация?

 • Базови знания за 15-те умения на ЕИ

 • Емпатия, контрол върху импулса, видове слушане

 • Майндфулнес, вглъбяване, самовглъбяване, визуализации

Формат - онлайн

 

Включва:

 • Регистрация за обучението (+ кратка биография и отговор на въпрос)

 • Тест измерване на ЕИ EQ-i 2.0 [подробен доклад (21 страници)за уменията на ЕИ на всеки един участник - полага се задължително преди стартиране на МОДУЛ 1

 • Присъствие на всички учебни занятия

 • Достъп до ресурси от учебните занятия

 • Явяване на изпит и издаване на Сертификат

 • Контакт с лектор и асистент/и

 

График на провеждане

Обученията по отделните модули се провеждат в събота от май до юли.

Брой модули - 6

 • Модул 1 - 16 май 2020 г.

 • Модул 2 - 30 май 2020 г.

 • Модул 3 - 06 юни 2020 г.

 • Модул 4 - 04 юли 2020 г.

 • Модул 5 и Модул 6 (изпит) - 18 и 19 юли 2020 г.

 

Цени

Общата цена на курса е 1200 лв.

Намаление за периода на карантината - 1000 лв.

График на плащанията

 • Модул 1 (+тест) - първоначална такса - 200 лв. плащане при регистрация ( максимум до 01 май)

 • Модул 2 - такса след класиране - 200 лв. (плащане до 10 май)

 • Модул 3 и Модул 4 - 300 лв. (плащане до 01 юни 2020)

 • Модул 5 и Модул 6 - 300 лв. (плащане до 10 юли 2020)


Програма (първи модул)

Модул 1 (първи ден 16 май 2020)
1. Въведение. История. Основни понятия
2. Какво е емоция? Универсални емоции. Защо са важни емоциите?
3. Емоционален епизод
4. Емоционална интелигентност – основни умения

Брой участници - мин. 6 макс. 12

Всички срокове и условия са подробно описани в регистрационната форма. Записването е ефективно при заплащане на първоначалната такса за участие в срок до 01.05.2020 г.


Регистрация
Моля попълнете онлайн формуляра
https://forms.gle/zWrjZwbM2TcdmYrv5

БИСЕИ ЕООД
203612428
ул.Проф.Д-р Д.Атанасов 22, ап.11
София 1680


Банкова сметка
ПИБ АД
BIC FINVBGSF
IBAN BG56FINV91501016527981 - основание за превод - випуск 9

 

 • 4057345bcf57474b96976284050c00df
 • 6ea5b4a88f0b4f91945b40499aa0af00
 • RSS

Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност