Обучение за Треньори ЕИ - модули

януари - март 2020

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО:
За психолози, психотерапевти, лекари, коучове, консултанти, ръководители, мениджъри, HR специалисти и всички ориентирани към личностно развитие – не само на рационалните, а и на емоционалните си умения.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ:
По време на обучението, участниците придобиват знания и практически умения за ключовите умения на ЕИ и по-конкретно:
- Какво е емоция и какви са универсалните емоции?
- Каква е ролята на нашия мозък във формирането и овладяването на емоциите?
- Как изглеждат емоциите на работното място през призмата на невербалната комуникация?
- Базови знания за 15-те умения на ЕИ
- Емпатия, контрол върху импулса, видове слушане
- Майндфулнес, вглъбяване, самовглъбяване, визуализации

ФОРМАT :
Регистрация за обучението (+ кратка биография и отговор на въпрос)
Тест измерване на ЕИ EQ-i 2.0 [подробен доклад (21 страници)за уменията на ЕИ на всеки един участник - полага се задължително преди стартиране на МОДУЛ 1
Присъствие на всички учебни занятия
Достъп до ресурси от учебните занятия
Явяване на изпит и издаване на Сертификат
Контакт с лектор и асистент/и

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
Обученията по отделните модули се провеждат в един уикенд, всеки месец, от януари до март.

Брой модули - 6
- Модул 1 и Модул 2 - 11 и 12 януари 2020 г.
- Модул 3 и Модул 4 - 1 и 2 февруари 2020 г.
- Модул 5 и Модул 6 - 7 и 8 март 2020 г.

ЦЕНИ:
Общата цена за обучението е 1200 лв.
График на плащанията:
- Модул 1 (+тест) - първоначална такса - 200 лв. (плащане при регистрация)
- Модул 2 - такса след класиране - 200 лв. (плащане до 15/12/2019)
- Модул 3 и Модул 4 - 400 лв. (плащане до 24/01/2020)
- Модул 5 и Модул 6 - 400 лв. (плащане до 1/03/2010)

ПРОГРАМА (първи уикенд)

МОДУЛ 1 (първи ден 11/01/2020)
1. Въведение. История. Основни понятия
2. Какво е емоция? Универсални емоции. Защо са важни емоциите?
3. Емоционален епизод
4. Емоционална интелигентност – основни умения

МОДУЛ 2 (втори ден 12/01/2020)
1. Общоприети емоции
2. Патология
3. Основни понятия
4. Упражнения

Брой участници - мин. 6 макс. 10

Всички срокове и условия са подробно описани в регистрационната форма. Записването е ефективно при заплащане на първоначалната такса за участие в срок до 30.11.2019 г.

 

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • 6ea5b4a88f0b4f91945b40499aa0af00
  • RSS

Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност