top of page

Услуги

Коучинг

 

Както всяко друго умение, така и емоционалната интелигентност може да се развива. Това става като разпознаваме и изразяваме емоциите си и като проявяваме заинтересованост към тези на другите. Важно е да се научим да овладяваме и управляваме гнева и агресивността си, а не да ги потискаме, както и да отстояваме собственото си мнение без страх от това, че ще бъдем отхвърлени.

Ако искате да подобрите емоционалната си интелигентност, концентрирайте се в изграждането и усъвършенстването на умения в петте сфери, идентифицирани от психолога Рувен Бар-Он.​

BISEI предлага индивидуален и групов коучинг.

Тестове

 

​​EQ-i 2.0 е първият научно валидиран инструмент в света за измерване на емоционалната интелигентност. ​BISEI е единствената компания в България, сертифицирана за администриране EQ-i 2.0 и EQ 360.​

EQ-i 2.0 е самооценителен тест , който измерва взаимодействието между индивида и средата в която работи и живее. Измерването и оценката на емоционалната интелигентност може да помогне за установяване на необходимостта от целеви програми и мерки за развитие.

Докато EQ-i 2.0 определя нивото на емоционално и социално функциониране въз основа на неговите собствени отговори, EQ 360 осигурява по-задълбочен анализ, като включва информация и от тези, които работят с индивида. Когато се сравняват с резултатите от самооценителният тест с рейтинга на  наблюдателите, се придобива един по-пълен 360 градусов профил.

​EQ 360 е идеален за използване в организации където разработване на ефективна комуникация между индивиди, екипи, както и цялата организация е от решаващо значение за успеха.            

Обучения, Семинари, Уъркшопи

 

Фокусът на обученията е в овладяването на уменията на емоционалната интелигентност. Участниците се научават да разбират и да поемат лична отговорност за критични емоции и поведение, което оказва влияние върху производителността. Разбирането на междуличностните отношения помага за създаването на успешни лидери. Подобрява се способността на хората да управляват въздействието на емоциите върху поведението. 

Работейки в сътрудничество с вас, ще разработим и предоставим адекватна програма, която да отговаря на вашите нужди.

 

Ползи от обученията:

 

  • Спестяване на средства от текучество на персонала

  • Увеличаване на личната производителност и отговорност 

  • Подобрява комуникацията между хората

  • Вземане на по-бързи и по-ефикасни решения

  • Конструктивно разрешаване на конфликти

  • Намаляване на стреса и тревожността

  • ​Увеличаване на общото благосъстояние на индивида

Цени

Индивидуални консултации

 

Коучинг сесиите са с продължителност 55-60 минути и обикновено се провеждат четири пъти месечно.

 

Цена: 200 лв.

Пакет "Измерване на ЕИ"

 

Тест "Работно място" онлайн попълване 

20 - 30 мин.

Дебрифинг сесия

(разясняване на резултатите от теста) 

60 мин.

 

Цена : 460 лв.

Сертификационен курс за Администратори Test

EQ-i 2.0 и EQ 360°

 

Заетост - индивидуална подготовка преди започването на курса, два дни онлайн курс, изпит

Сертификат - Администратор EQ-i 2.0 и EQ 360°

Типология - онлайн

Участници - мин 4 - макс 10 

Цена : 4500 лв. 

Обучения, Семинари,  Уъркшопи, Презентации

 

Моля, изпратете ни вашето запитване.

Офертата ще бъде проектирана според вашите нужди.

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • 6ea5b4a88f0b4f91945b40499aa0af00
  • RSS

Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност

bottom of page