top of page

​Какво измерва теста EQ-i 2.0? 

EQ-i 2.0 се състои от 133 кратки въпроса използвайки пет възможни отговора .Отнема около 20 до 30 минути, но няма наложени времеви граници. За отговорилите които не използват майчин език , времето е без значение. EQ-i 2.0 е подходящ за лица над 18 годишна възраст.​

 

Тестът има приложения в:
* Развитие на лидерски умения
* Подбор на персонал
* Организационно развитие
* Тийм билдинг
* Коучинг
* Ориентация на студенти

* Личностно развитие на индивида

Високите EQ-i 2,0 резултати (над 100), показват емоционално интелигентни хора, докато по-ниските резултати показват необходимостта от подобряване на емоционални умения в конкретни области. Тази структура е подобна на теста IQ, който е разделен  на подобласти , които описват различните аспекти на когнитивната интелигентност - оттук терминът "EQ" (Коефициент на емоциите ), въведен от д-р Reuven Bar-On през 1985 г. за да опише този паралелен подход .

 

EQ-i 360 Обратна връзка

Докато на EQ-i 2.00 определя нивото на емоционално и социално функциониране на индивида, въз основа на неговите собствени отговори, EQ-360 дава един по-задълбочен анализ базиран на информация от тези , които работят в тясно сътрудничество с лицето . Когато се сравняват с резултатите от двата теста се появява един по-пълен 360 градусов профил.

​EQ-360 е идеален за използване в организации където ефективната комуникация между индивиди, екипи, както и цялата организация е от решаващо значение за успеха. EQ-360 идентифицира основните предимства служителите които могат да бъдет отнесени в полза на организацията, както и като пречки за висока производителност която може да бъде подобрена. Тестът може да се използва като основа  за коучинг и за измерване на напредъка на лидерите в организацията.​
EQ-360 идентифицира области за развитие въз основа на множество гледни точки на наблюдателите оценители и индивида. Когато се използва от заинтересовани страни в организацията,теста значително разширява количеството информация, която може да бъде събрана само с доклад за оценка.

Нуждаете се от повече информация за нашите EQ програми за коучинг и развитие или искате да планирате оценка, не се колебайте да се свържете нас, за да обсъдим как можем да пригодим нашите услуги към вашите уникални нужди.

 

За повече информация относно курсове, семинари, коучинг, терапевтични и индивидуални сесии, моля натиснете тук:
 

Моделът на д-р Рувен Бар-Он

Повече за него тук:

За да разгледате различните профили, моля, свалете примерните резултати от тук:

  • 4057345bcf57474b96976284050c00df
  • 6ea5b4a88f0b4f91945b40499aa0af00
  • RSS

Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност

bottom of page